Josep Faulí

Periodisme cultural amb la història de rerafons

L’obstinació en la fidelitat als conceptes populars