1910 El treball de la dona segons el Congrés de la CNT del 1910

1910 El treball de la dona segons el Congrés de la CNT del 1910

 
Les condicions del treball femení han estat duríssimes a Europa durant la industrialització i fins a la segona meitat del segle XX han tingut un nivell molt alt de discriminació i explotació. Jornades interminables, treballs insalubres, condicions salarials mínimes, impossibilitat de sindicació i de defensa col·lectiva, absència de qualsevol dret laboral en definitiva. Igual que els infants les dones eren orfes, com ho són encara avui a molts països on regna l’explotació més dura i cruel i especialment sobre aquests sectors.

Al congrés de 1910 on es discuteix sobre salaris i tretribucions, jornada i hores extra, tipus de fena (preu fet, etc.). Estrictament era la Solidaritat Obrera més que la CNT l’organitzadora, tot i que era un antecedent vinulat. El primer congrés de la Confederació és del 1911. Hom planteja reivindicacions i ho fan des d’una situació de gran complexitat en el panorama laboral. És a Catalunya on neixen amb dinamisme i capacitat aquestes organitzacions sindicals que prendran una considerable embranzida en uns anys fins arribar al 1919 a esdevenir hegemòniques i protagonitzant episodis únics a l’Europa industrialitzada com les incautacins i col·lectivitzacions del 1936 on les forces del treball dirigeixen els mitjans de producció. Aquestes observacions, que reproduïm, no tenien ni força legal ni s’aplicaven. Eren simplement unes orientacions o recomanacions de la CNT a la militància. Copiem la cita del treball de M. González i F. Revilla La CNT a través de sus congresos publicat a Mèxic el 1981 per Editores Mexicanos Unidos. (ref. pàg. 206).

<<La ponencia entiende que dada la constitución física de la mujer este congreso debe considerar como inhumano el trabajo que efectúa, ya sea en la carga y descarga y en otros trabajos cuyo esfuerzo es superior a su constitución. Nosotros consideramos que lo que ha de constituir la redención moral de la mujer –hoy supeditada a la tutela del marido- es el trabajo que ha de elevar su condición de mujer al nivel del hombre, único modo de afirmar su independencia.

Además , hemos de considerar que la disminución de horas de trabajo de muchos de nosotros la debemos indirectamente al penoso trabajo de las mujeres en las fábricas; mientras tanto que muchos de nosotros permitimos que nuestras compañeras se levanten de la cama antes de las cinco de la mañana y nosotros permanezcamos descansando. Y cuando la mujer acaba de derramar su sangre por espacio de doce horas, para mantener los vicios de un explotador llega a a su casa y en lugar de un descanso se encuentra con un nuevo burgués –compañero- que con la mayor tranquilidad espera que haga los quehaceres domésticos.

Por consiguiente, como conclusiones la ponencia expone al congreso:

1º. Abolición de todo trabajo que sea superior a sus fuerzas físicas.

2º Entendiendo que para lograr su independencia la mujer necesita del trabajo y, por consiguiente, éste es penoso y mal retribuido.

Proponemos:

1º Que el salario responda a su trabajo con idéntica proporción al del hombre.

2º Que sea deber de las entidades que integran la CNT española se comprometan a hacer una activa campaña para asociar a las mujeres y para disminuir las horas de labor.

3º. Esta ponencia determina que no debe permitirse bajo ningún concepto que trabaje un mes antes de su parto y hasta un mes después de haber dado a luz.

(Dictamen aprobado en el congreso de 1910).

Deixeu el comentari

Comproveu que introduïu la informació necesària marcada amb (*). No es permet codi HTML.