El fundador

El fundador

El Dr. Jordi Moret i Marguí va adonar-se de la importància de recuperar i arxivar les memòries dels avantpassats mentre recollia i redactava les memòries d'un avantpassat seu, el general Estartús (1808 -1888).

L’any 1998 va crear l’associació Arxius Personals i dels Avantpassats. L’any 2007 el Dr. Moret, juntament amb professionals de l’àmbit acadèmic i científic, arxivers, professionals dels mitjans de comunicació i polítics, van fer un pas endavant constituint la fundació privada Moret i Marguí “memòries i llegats”. El Dr. Moret va morir el 3 de febrer del 2010 als 90 anys.

Memòria entesa com la memòria del individu, recollida en llegats, biografia i altres documents que facin referència a la seva trajectòria i vivències.

L’objectiu d’aquest projecte és que aquestes memòries siguin recollides i es dipositin en un arxiu de la memòria de la població que sigui conjunt i unificat. Aquest arxiu estarà ubicat a l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), la Xarxa d’Arxius comarcals i municipals i altres arxius oficial .

Tots els fons dipositats s’integraran, en un futur pròxim a un Catàleg Col·lectiu de la Memòria personal de Catalunya que es mantindrà actualitzat per la SGA.