1. Incentivar l’aportació de memòries i llegats mitjançant la Xarxa d’Arxius Municipals i Comarcals, universitats, biblioteques i altres centres documentals.
   
 2. Creació un banc d’ADN de la població dde la població de Catalunya, com a material bàsic per a futurs desenvolupaments de les investigacions biomèdiques i poblacionals, promovent el recull de mostres biològiques (ADN).
   
 3. Crear un arxiu conjunt i unificat que permeti un accés més fàcil a la informació.
   
 4. Sensibilitzar envers el valor que tenen les històries individuals com a part fonamental de la construcció de la nostra història col·lectiva.
   
 5. Contribuir a la dinamització de la vida cultural dels municipis i de les comarques, promovent activitats relacionades amb el recull de memòries personals i d’ADN: tertúlies, debats, convocatòries a premis, exposicions...