PRESIDENT

Miquel Calm i Puig

PATRONS D’HONOR

Pere Macias i Arau
(Polític i enginyer de camins, canals i ports)

PROFESSIONALS DEL MÓN CIENTÍFIC I UNIVERSITARI

Pere Moral Castrillo - Tresorer
(doctor i professor de Biologia)‏

Jesús Contreras i Hernández - Vocal
(catedràtic d’Antropologia Social)

Josep Maria Figueres Artigues -Vocal
(Historiador UAB)

ARXIVER

Josep Maria Sans Travé – Vocal
(director ANC)

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Carles d’Armengol i Montasell - Secretari
(societat de la informació i del coneixement)‏

Joan Tramuns i Domènech
(periodista)‏

Antoni Prat i Huart
(tècnic en comunicació i TV)‏

Òscar Moret i Codina - Vocal
(empresari)‏