Historiador i periodista militant

Memorialista de la història

Disseccionador històric

La saviesa i la llengua catalana

La memòria de l’exili català

Biografia i assaig amb la discreció de fons

Periodista i historiador de la vida amagada

De Girona al món

L'editor historiador

Historiador de referència