Entre el món modern i el País Valencià

Historiador de Mèxic

Pensament i història

Historiador i publicista del catalanisme

Arxiver i historiador

Historiador gironí i de la llengua

Historiador del món medieval català

A cavall de la història i la política

Testimoni de catalanitat i de les esquerres

Fe en Catalunya